GA:10

Mark och parkeringsplatser vi delar med grannföreningen Ekbladet