Parkeringsplats

Brf Ekbladet

Aron Lindgrens väg 4, 176 68 JÄRFÄLLA

Policy Parkeringsplats

 • Brf Ekbladet disponerar 55 P-platser varav 7 laddplatser. 19 Carportplatser varav 3 laddplatser och 3 p-platser för rörelsehindrade. Bilplatserna uthyres genom Brf Ekbladets försorg enl. denna policy. Bilplatserna har ingen juridisk bindning till bostadsrättsinnehavet och kan därför inte inskrivas i ett försäljningskontrakt av bostadsrättlägenheten.
 • Bilplatserna fördelas och prioriteras så att varje bostadsrättsinnehavare kan disponera en plats för uppställning av fordon som ägs av föreningsmedlemmen.
 • Bilplatsen upplåtes för uppställning av fordon  -  ej husvagn,  släpvagn etc.
 • P-plats fördelas av styrelsen efter skriftlig ansökan på särskild blankett enl. fastställd turordning enligt nedan.
 • Målsättning för Brf är att samtliga platser skall vara uthyrda. Ledig plats kan hyras ut till medlem som har behov av två platser med ett ”andraplatskontrakt” som ger Brf rätt att säga upp platsen till förmån för medlem som helt saknar plats. Uppsägningstid 1 månad.

Köplatsprioritering:

 1. Medlem som saknar parkeringsplats
 2. Andraplatskontrakt för medlem som blivit av med tidigare innehav av andraplatskontrakt
 3. Medlem som önskar andraplatskontrakt.
 4. Medlemmar som har förstahandskontrakt (gamla kontrakt) på två bilplatser antecknas enligt kontraktsdatum. I händelse av att även en av dessa platser måste överlåtas till medlemmar, som helt saknar bilplats, sker uppsägning i turordning.
 5. För byte från P-plats till Carport upprättas särskild kö.
 6. För laddplats upprättas särskild kö.