Styrelse och kontaktpersoner

Styrelsen består av 5 ledamöter och två suppleanter och väljs av föreningens årsstämma.

Styrelsen tillsätter arbetsgrupper för olika arbetsuppgifter.

Är du intresserad av att arbeta aktivt i föreniingen kontakta styrelsen eller valberedningen.

 

Styrelsens ledamöter 2023: Styrelse 2023.pdf

Husvärdar och övriga kontaktpersoner: Övriga kontaktpersoner 2023.pdf

Valberedning: Valberedning 2022.pdf